Zara

[Foto: Yakup Bozalioğlu]

Tutkunuyum akşam esen yelinin
Baharda çağlayan kızıl selinin
Anadolu denen güzel gelinin
Yanağında hoş bir ben misin
Zara?
[Şiir: Oktay Aydınalp]

Önemli not: ZARA adındaki her iki a harfi de kısa olarak telaffuz edilir. İlk a'yi uzatmak Zaralılar gözünde cahillik işaretidir.

Sivas'in Zara ilçesinin iki ismi vardır: Koçgiri ve Zara. Zara adı Selçuklular zamanından beri kullanılmaktadır. Rivayete göre 12. yy'da bölgede yaşamış Zaro isimli nüfuzlu birisinden (muhtemelen Ermeni) kaynaklanmaktadır. Zara adı Anadolu Selçuklu Sultanlarından Alaaddin Keykubat'ın Şeyh Merzuban Hazretlerine verdiği vakfiyede de zikredilmektedir.

Zara 19.yy başlarında Koçgiri adıyla Sivas sancağına bağlı önce nahiye sonra kaza olmuştur. Bu yöreye ismini veren Koçgiri aşireti Kanuni Sultan Süleyman zamanında Dersim'den alınıp Zara civarina yerleştirilmiştir. Koçgiri adı ilçe topraklarının tümüne verildiği zamanlarda bile ilçe merkezinin adı Zara olarak kalmıştır.
Nüfus kütükleri Zara'da olanlar için Zara Nüfus Müdürlüğünün faks numarası: +90-346-816-1140